Entradas

Mostrando entradas de junio 27, 2014

Especialitats Formatives i Certificats de Professionalitat

Especialitats Formatives i Certificats de Professionalitat SEPE: Formación para el empleo. En aquesta pàgina es facilita informació relativa a: La LLEI ORGÁNICA 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional i les Qualificacions publicades en la pàgina web de l'Institut Nacional de les Qualificacions.L' ORDRE TAS/718/2008, de 7 de març, per la que es desenvolupa el Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel que es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.Les especialitats formatives en alta, ordenades per famílies professionals, amb els mòduls econòmics corresponents acad una de elles i el seu grau de dificultat.Els Certificats de Professionalitat publicats basant-se en el RD 34/2008 i anteriors, vigents i derogats.La relació dels Certificats de professionalitat anteriors al RD…